Residencias

Residencias Creativas

Abrimos a nosa residencia creativa internacional a mozos e mozas que desexen aprender no noso FabLab e Incubadora a crear ideas e prototipos.

Se queres desenvolver o teu período de prácticas académicas con nós só tés que contactarnos.

As nosas Residencias Creativas inclúe o aloxamento no noso centro.

Período máximo: 3 meses.
Prazas simultáneas: 2
Prazas anuais: 6
Mozos e mozas de entre 16 e 30 anos.

connosco...

Conseguirás

Solucionar os teus trámites legais.

Acelerar o proceso a través da nosa  carta de aceptación.

 

...e ímoste buscar ao aeroporto

Poderás

Ter o teu aloxamento preparado no noso centro con outros xoves.

Participar no noso programa de incubación

Desenvolver a túa idea ou proxecto na nosa incubadora e Fab Lab.

Traballarás

Cun titor/a.

Nun ambiente xove.

Cun equipo humano.

No desenvolvemento dun proxecto persoal.

os nosos espazos...

Cuarto

Compartida. Con sá, WC y TV.

Espazo de Traballo

Compartido para crear sinerxias

Espazo de Deseño

Para desenvolver os teus proxectos e prototipos.

Coworking

Onde poderás coñecer xoves empresarios e empresarias.

Fab Lab

Para crear os teus prototipos físicos.

Xuvenil

Un espazo sobre todo creado para mozos e mozas.

A nosa axuda

 • Asesoramento paso a paso dende o proceso de aplicación.
 • Axuda coa realización de CVs e Cartas de Presentación.
 • Busca de prácticas
 • Xestión e realización de acordos de prácticas/traineeship.
 • Asistencia na obtención da documentación.
 • Asesoramento co aloxamento, cursos de idiomas
 • Información de visados, aplicación.
 • Seguro de Responsabilidade Civil.

Se xa tés a empresa e só queres que te axudemos coa esponsorizacion.

Podes aplicar para Residencias, se:

 

 • Tés unha idea creativa para desenvolver.
 • Te atopas matriculado en calquera centro educativo.
 • Queres desenvolver as túas prácticas académicas no Fab Lab ou empresa.

Requerimentos para todos os participantes:

 

O campo da realización da práctica/residencia deb estar relacionado cos estudos, e o nivel de español/inglés debe ser suficiente para interactuar.

Debes ter suficientes fondos para realizar o programa requerido.

A maior parte das prácticas non son pagadas. Para poder realizar unha práctica non pagada, o candidato debe demostrar ter ao menos 900 euros para a súa instancia en España.

sectores dispoñibles

Xestión Empresarial
Avogacía
Comunicación
Márketing Dixital
Arquitectura
Alberguismo
Medio Ambente
Fotografía
Programación
Lecer e Tempo Libre
Xestión de Eventos
Educación non Formal
Enxeñería
Xestión de Proxectos Europeos
Audiovisual
3D Printing
SEO

Proceso

Contacto co noso manager a través do mail: internships@lugopenfactory.com para ter unha conversa telefónica ou skype.

 • Pagamento da primeira cota.
 • Entrevista skype.
 • Envío documentación candidatura.

 • Nivel de inglés e español
 • Proposta
 • Aplicación de documentación.

PRECISAS MÁIS INFORMACIÓN?

inscrición