LUG Open School

QUE É?

Con frecuencia na Lug Open Factory terás cursos e formacións de capacitación sobre diferentes aspectos do emprendemento, utilización da maquinaria, especialización e innovación

Hoxe formámonos en...

Preparamos para tí un completo programa de formación que desenvolveremos neste ano 2020.

 

As nosas especialidades.

Creative Jam

Unha Creative Jam é un evento creativo onde se reúnen un grupo considerable de mozos e mozas que a través dunha metodoloxía innovadora chegan a dar solucións a diferentes problemas que se nos presentan hoxe en día; prototipan modelos en beneficio dunha sociedade futura e unha mellora do entorno onde vivimos

Campus LOF

É o noso evento que realizamos unha vez ao ano que consiste en reunir a varios mozos e mozas que traballarán man a man con expertos no desenvolvemento real de prototipos que transforma modos de vida, as nosas cidades, fórmulas de traballo,...