LUG Open School

¿QUÉ ES?

Con frecuencia en Lug Open Factory tendrás cursos y formaciones de capacitación sobre diferentes aspectos del emprendimiento, utilización de la maquinaria, especialización e innovación

Hoy nos formamos en...

CURSO DE DIRECTOR/A DE TEMPO LIBRE

O Curso de Director/a de Tempo Libre Homologado pola Xunta de Galicia habilítate para coordinar e dirixir equipos de monitores e monitoras en actividades de tempo libre en diferentes ámbitos de aplicación. É unha oportunidade para que conquiras un futuro máis axeitado ás túas posibilidades no ámbito do lecer e o tempo libre e adquiras as competencias básicas para o desenvolvemento do traballo. Revisa a Ficha Técnica e verás todas as posibilidades.

Localización: LUGO

Lugar: Lug Open Factory - Complexo Residencial Lug2 (para os que veñades de fóra existen 10 becas de aloxamento no centro, solicitádea).

Horario: de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00

150 horas de fase teórica e 150 horas de fase práctica

As 150 horas de fase teórica divídense en 120 horas presenciais en aula con grupo e 30 de realización do teu proxecto de dirección.

As datas de realización serán nos meses de novembro a marzo, sendo marzo as horas de titoría para a realización do proxecto e en acordo entre alumno/a e titor/a.

Inscríbete aquí e xa nos poñemos en contacto contigo.

Ofrecémosche a posibilidade de acceder ao bolseiro de traballo de varias empresas así como poder realizar as prácticas antes do repíodo estival ou no verán (encargámonos de todo).

CALENDARIO

NOVEMBRO - 16-17-23-24-30

DECEMBRO - 1-14-15

XANEIRO - NON HAI CLASE

FEBREIRO - 8-9-16-17

As 30 horas restantes serán de titoría para o proxecto de fin de curso.

 

 

INSCRIPCIÓN

Nuestras especialidades.

Creative Jam

Una Creative Jam es un evento creativo donde se reúnen un grupo considerable de jóvenes que a través de una metodología innovadora llegan a dar solución a diferentes problemas que se nos presentan hoy en día; prototipan modelos en beneficio de una sociedad futura y una mejora del entorno donde vivimos

Campus LOF

Es un evento que realizamos una vez al año que consiste en reunir a varios jóvenes que trabajarán mano a mano con expertos en el desarrollo real de prototipos que transforman modos de vida, nuestras ciudades, fórmulas de trabajo,...